18 iunie 2024

Angajări la APAVIL SA. Două posturi sunt scoase la concurs

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Govora, Centrul Exploatare Vest:

1 post instalator

1 post lăcătuș mecanic

Concursul constă în susținerea probei practice și interviului de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații dețin calificare și se va desfășura în cadrul Sectorului Rețele Apă situat în Râmnicu Vâlcea, strada Popa Șapcă, nr. 4, în data de 11.07.2024, ora 10.00.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 04.07.2024 ora 15.00, la Registratura societății APAVIL S.A., Râmnicu Vâlcea, strada Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0350.802.161, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 07.00 – 15.30și vineri între orele 07.00 – 13.00.

You May Also Like