ANUNȚ. Primăria Scundu organizează concurs pentru postul de inspector contabil

Primăria Scundu anunţă organizarea unui concurs privind ocuparea unei functii publice de executie vacant de inspector contabil, clasa I, grad principal in cadrul Compartimentului financiar si contabilitate.

Proba scrisă a concursului va avea loc pe data de 03 iunie 2021, ora 10:00, în timp ce interviul se va ţine pe data de 07 iunie 2021, ora 10:00

Conditiile de participare sunt următoarele:

– Studii : universitare de licenta absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;

– Vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice: minim 5 ani

– Durata timpului de lucru : 8h/zi, respectiv 40h/saptamană.

Locatie desfasurare concurs: sediul Primariei Comunci Scundu, judetul Valcea

Dosarele de inscriere la concurs se depun in termen de 20 zile de la data publicarii anuntului pe site-ul institutiei si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, respectiv de la data de 29.04.2021 pana la data de 18.05.2021.

Persoana de contact : Manda Mihaela — Secretar general; Tel./fax: 0350524455 / 07350524462;

E-mail : scundu@vI.e-adm.ro

Bibliografie/Tematică:

-Constituţia României, republicată;

-Titlul I şi II ale parţii a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

loading...

You May Also Like