15 noiembrie 2022

COMUNA TOMȘANI – ANUNȚ

COMUINA TOMSANI, cu sediul in Comuna Tomsani, Str. Principală, nr. 1 Jud. Valcea, anunta publicul interesat ca s-a intocmit documentatia tehnica in vederea  obtinerii Avizului de Gospodarire a apelor pentru obiectivul Modernizare și reabilitare drumuri de interes local în Comuna Tomșani, Județul Vâlcea”

Documentatia va fi inaintata la sediul Administratia Bazinala de Apa Olt – Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea .

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau care intentioneaza  sa transmita observatii , sugestii si recomandari se pot adresa la sediul A.B.A  Olt -Sistemul de Gospodarire a Apelor, Str. Posada, nr. 21 , Rm. Valcea, Jud. Valcea in zilele de L-V intre orele 800-1600 .

You May Also Like