Direcţia Silvică Vâlcea reîmpădureşte 138 hectare, folosind 553.000 de puieţi forestieri

/

În fiecare an, între 15 martie şi 15 aprilie, este o lună în care activităţile ecologice în general şi cele silvice, în special, capătă o importanţă aparte, odată cu începutul primăverii.
Această perioadă este instituită, prin Codul silvic, drept Luna Plantării Arborilor, o lună în care acţiunile silviculturale se împletesc cu activităţi publice de popularizare şi educare privind rolul şi importanţa pădurii şi activităţi practice de realizare de plantaţii forestiere.
Acţiunile noastre au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale, participarea tineretului şi în special a elevilor la aceste acţiuni.
În anul 2017, Direcţia Silvică Vâlcea reîmpădureşte 138 ha, folosind în acest scop 553.000 de puieţi forestieri din diverse specii: molid, larice, stejar, gorun, paltin de munte, frasin, salcâm, plop, toţi aceşti puieţi fiind produşi în pepinierele proprii.
În această perioadă, Direcţia Silvică Vâlcea pune la dispoziţie puieţi forestieri şi ornamentali produşi la Pepiniera Ioneşti. Pentru detalii, se poate consulta pagina web a direcţiei silvice, la adresa: http//valcea.rosilva.ro. De asemenea, Direcţia Silvică Vâlcea asigură, prin ocoalele silvice, asistenţă tehnică gratuită persoanelor fizice şi juridice, interesate.
În acest context, dorim să subliniem rolul pe care-l joacă prezenţa pădurii în viaţa noastră, având în vedere, pe de o parte, suprafaţa ocupată de aceasta din totalul suprafeţei de teren, precum şi numeroasele sale beneficii sociale, de mediu şi economice.
Prin procesul de fotosinteză, arborii absorb dioxidul de carbon produs de activităţile umane şi eliberează oxigenul, pădurea fiind o adevărată fabrică de biomasă. Datorită arborilor, pădurea funcţionează ca un scut în calea vânturilor puternice, rădăcinile acestora fixează solul şi împiedică alunecările de teren. Pădurile reglează temperaturile extreme şi furnizează produse cum ar fi: lemn, frunze, fructe, seminţe etc.
Regenerarea pădurilor, conservarea şi protecţia acestora în scopul dezvoltării lor durabile sunt activităţi importante pe care le desfăşoară silvicultorii alături de care invităm să participe pe toţi iubitorii de natură.

loading...

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.