Dreptul la replică al primarului Mircia Gutău

Ca urmare a apariției în unele mijloace media și în mediul online a unor materiale referitoare la situația burselor școlare la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, doresc să fac următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.114/2019 din bugetul local a fost alocată suma de 200.000 lei pentru acordarea burselor școlare pentru anul 2019, sumă ce este asigurată din veniturile proprii întrucât de la bugetul de stat nu au fost alocate sume cu această destinație, primarul municipiului respectând astfel prevederile Legii nr.1/2011 a educației naționale cu privire la alocarea sumelor pentru bursele școlare.

Bursele se acordă în limita bugetului aprobat cu această destinație a cărui fundamentare se realizează în baza solicitărilor unităților de învățământ, iar criteriile generale de acordare a burselor sunt stabilite potrivit prevederilor Ordinului nr.5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare.

În baza acestui act normativ, Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar stabilesc criteriile de acordare a burselor, pe categorii – de performanță, de merit, de studiu și a celor de ajutor social în limita fondurilor repartizate și în raport cu integralitatea efectuării, de către elevi a activităților școlare.

La acest moment, demersul de stabilire a numărului de beneficiari și a cuantumului burselor școlare este în derulare pe relația unități de învățământ – Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea – Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

​Cu privire la afirmația tendențioasă cum că ”administrațiapublică locală din Râmnic sub Mircia Gutău dovedește căeducația, elevii și părinții sunt doar un subiect incomod care trebuie tratat cu dezinteres, agresivitate și subfinanțare” măsimt obligat să precizez că educația a fost și rămâne încontinuare o prioritate a administrației locale care investeștesume importante pentru ca unitățile de învățământ din municipiu să ofere condiții de studiu dintre cele mai bunecopiilor noștri, rezultatele văzându-se an de an.

​În fiecare an, municipalitatea a premiat elevii cu performanțe deosebite la concursurile școlare, competițiisportive sau examene naționale, iar cel mai recent exemplu, înacest sens este premierea elevilor care au obținut media 10 (zece) la evaluarea națională și la examenul de Bacalaureat, municipiul Râmnicu Vâlcea fiind printre singurele municipii din țară care a sprijinit performanța elevilor merituoși.

​Totodată, țin să amintesc că am înființat învățământul însistem dual în unele școli din municipiu, învățământ ce constăîn formarea profesională de calitate a elevilor, în vedereaangajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire și competențele certificate și am asigurat cheltuielilenecesare pentru funcționarea în bune condiții a întreguluiproces de educație și formare profesională.

​Nu în ultimul rând, doresc să precizez că autoritatealocală se preocupă în continuare să asigure elevilor și cadrelordidactice un cadru modern și civilizat pentru desfășurareaprocesului educațional. În acest sens, municipalitateadesfășoară politici educaționale care se materializează atât îninvestitii noi (Grădinița cu program prelungit Ostroveni, Grădinița cu program normal nr.16), în aducerea unităților de învățământ la standarde cât mai înalte,  amintesc aici doarSala de sport de la Colegiul Energetic recent inaugurată, reabilitarea Colegiului Național de Informatică Matei Basarab, reabilitarea Școlii generale nr.13, reabilitarea sălii de festivitățide la Colegiul Național Mircea cel Bătrân, construire sala de sport Liceul Antim Ivireanu, reabilitarea și dotarea cu mobilier a fostei clădiri în care a funcționat Gradinița nr.3 etc., cât și însusținerea actului educațional.

​Astfel, pentru asigurarea desfășurării în bune condiții a cursurilor la începutul fiecărui an școlar, Primăria municipiuluiîn fiecare vară realizează lucrări de întreținere și reparații a unităților de învățâmânt cuprinse în rețeaua școlară, lucrări ceconstau în igienizări, zugrăveli reparații pardoseli, instalatii etc.

​În final căteva precizări: dacă din partea elevilor care au inițiat un demers împotriva Primăriei municipiului RâmnicuVâlcea aș putea accepta o lipsă de informare, nu același lucrupot să spun și din partea consilierilor PNL care se arată foarterevoltați de această situație. Aștept cu mare interes demersulacestora și nu mă pot opri să nu remarc faptul că în apropiereacampaniei electorale brusc își aduc aminte că sunt reprezentanți ai locuitorilor din Râmnicu Vâlcea și încearcă, din păcate, fără mare succes să pozeze în apăratori ai drepturilorcetățenilor.

​Din nefericire pentru ei, demersul în care s-au angajateste unul profund populist, fără niciun fel de susținere reală, fără legătură cu ceea ce se întâmplă cu adevărat înadministratia locală a municipiului, ceea ce, până la urmă le dăo constanță în comportament cu care deja râmnicenii sunt obișnuiți

PRIMAR MUNICIPIU,

Mircia GUTĂU

You May Also Like