Instanţa a anulat hotărârea prin care CJ Vâlcea a repartizat peste 27 de milioane lei administraţiilor publice locale

La începutul acestui an, prefectul de atunci al județului Vâlcea, Tiberiu Costea, a cerut în instanţă anularea hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 46 din data de 18 februarie 2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul la dispoziția CJ. La scurt timp, Tribunalul Vâlcea a admis anularea actului administrativ, însă decizia a fost atacată la Curtea de Apel Piteşti. Din păcate pentru conducerea Consiliului Judeţean Vâlcea, şi magistraţii de din Argeş au considerat că actul administrativ adoptat a fost insuficient motivat, prin nedetalierea criteriilor aplicate în distribuirea sumelor de bani repartizate. Ca urmare, consilierii judeţeni trebuie să se întrunească într-o nouă şedinţă şi să aprobe un nou proiect de hotărâre.

“Am aflat soluția definitivă din dosarul în care Prefectul Județului Vâlcea a solicitat Tribunalului Vâlcea anularea Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.46 din data de 18 februarie 2020 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei de 27.316 mii lei din fondul la dispoziția Consiliului Județean Vâlcea.

La Curtea de Apel Pitești, doi dintre cei trei magistrați, care au soluționat recursul formulat de Consiliul Județean Vâlcea, au menținut soluția Tribunalului Vâlcea prin care s-a admis cererea Prefectului Județului Vâlcea, iar cel de-al treilea magistrat, cu opinie separată, a apreciat că se impune modificarea sentinței în sensul respingerii acțiunii formulate de prefect.

În accepțiunea Legii bugetului de stat pe anul 2020 modalitatea de repartizare a fost lăsată la aprecierea consiliilor județene, care dețin un drept constituțional de apreciere administrativă autonomă asupra oportunității luării deciziilor.

Prin reținerea de către instanțele competente cum că actele administrative adoptate în sensul menționat anterior ar fi insuficient motivate, acesta fiind motivul principal pentru care s-a formulat cererea, apreciem că se creează un precedent periculos pentru toate administrațiile din România.

Subliniem acest aspect, raportat și la faptul că toate unitățile administativ-teritoriale din județul Vâlcea și-au însușit modalitatea de repartizare a sumelor la dispoziția Consiliului Județean, incluzându-le în bugetele lor locale, cu consecința că Agenția Județeană a Finanțelor Publice Vâlcea a și repartizat aceste sume prin Trezoreriile locale, iar primăriile au cheltuit o parte din acestea.

După motivarea soluției pronunțate de Curtea de Apel Pitești, Consiliul Județean Vâlcea va supune dezbaterii și aprobării un nou proiect de hotărâre privind modalitatea de repartizare a sumei de 27.316 mii lei și să sperăm că acesta va fi considerat suficient motivat și nu va fi din nou atacat” – susţine preşedintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu.

loading...

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like