Licitație publică pentru închirierea pe 10 ani pășunilor din Vaideeni

/

Comuna Vaideeni, judeţul Vâlcea anunţă închirierea pentru o perioadă de 10 ani a suprafeţei de 22,89 hectare pășuni în şedinţă publică prin atribuire directă sau, după caz, licitație publică cu strigare. Ședința publică pentru atribuirea directă va avea loc în data de 19 aprilie 2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Vaideeni, localitatea Vaideeni, strada Principală nr.164. Înscrierile se fac la sediul Primăriei comunei Vaideeni din data de 05.04.2022 până în data de 14.04.2022, ora 15.00. Se pot înscrie la şedinţa publică în vederea închirierii prin atribuire directă persoane fizice, asociații ale crescătorilor de animale ori persoane juridice cu sediul exploatației pe raza U.A.T. Vaideeni și cu animalele înscrise în RNE al U.A.T. Vaideeni, conform caietului de sarcini.
Suprafetele de pășuni care nu se pot închiria arin atribuirea directă vor fi scoase la licitaţie publică cu strigare în data de 29.04.2022, ora 10.00, la sediul Primăriei comunei Vaideeni, localitatea Vaideeni, strada Principală nr.164. Înscrierile se fac la sediul Primariei comunei Vaideeni în perioada 25.04.2022- 26.04.2022. orele 15. Se pot înscrie la şedinţa publică în vederea închirierii prin publică cu strigare crescătorii de animale persoane fizice sau juridice, asociații ale crescătorilor de animale având animalele înscrise în RNE. În această faza a atribuirii, crescatorii de animale vor depune documentația aferentă conform caietului de sarcini.

Condiţiile de înscriere, cât şi taxele aferente sunt prevăzute in documentaţia de inchiriere ce poate fi pusă la dispoziţia persoanelor interesate la registratura Primăriei comunei Vaideeni, jud.Vâlcea — cost 100 lei — începând cu data de 05.04.2022 și pe site-ul www.primaria-vaideeni.ro. Soluționarea litigiilor aparute in legatura cu atribuirea, incheierea, executarea, modificarea si incetarea contractului de inchiriere, precum si a celor privind acordarea de despagubiri se realizeaza potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare. Actiunea in justitie se introduce la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei jurisdictie se afia sediul locatorului.

foto: Facebook/pagina Vaideeni

loading...

You May Also Like