15 octombrie 2023

Persoanele vârstnice din Păușești – Măglași beneficiază de asistență personalizată și acces facil la servicii sociale

În comuna Păuşeşti-Măglasi, persoanele în vârstă beneficiază de asistența necesară pentru activitățile zilnice, adaptată la nevoile și gradul lor de dependență. Serviciul de Unitate de Îngrijire la Domiciliu acordă prioritate persoanelor care au dreptul la servicii sociale ca parte a măsurilor de asistență socială. Asistența este oferită cu acordul beneficiarilor și după ce aceștia sunt informați corespunzător.

Îngrijirea la domiciliu este adaptată la necesitățile individuale și la situația personală a fiecărui beneficiar. Acest serviciu furnizează sprijin pentru activități de bază și instrumentale ale vieții zilnice, precum igiena corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, precum și comunicare. De asemenea, serviciul poate pune la dispoziție dispozitive electronice pentru apelarea în caz de urgență, scaune cu rotile, și altele.

Atunci când este necesar, familia sau serviciul public de asistență socială este informat cu privire la lucrările de adaptare a locuinței care pot facilita menținerea beneficiarului la domiciliu, cum ar fi instalarea de detectoare de fum, rampe portabile, bare de sprijin, sau eliminarea pragurilor de la uși, și altele.

Serviciul social acordă, de asemenea, servicii de îngrijire medicală curentă, kinetoterapie, terapii de recuperare fizică, psihică sau mentală, precum și activități terapeutice și ocupaționale. Sprijinul este oferit pentru dezvoltarea personală și participarea la activități în centrele de zi de asistență și recuperare destinate persoanelor în vârstă, în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor.

Pentru a accesa serviciul social de îngrijire la domiciliu, solicitanții (sau reprezentanții lor legali) trebuie să depună următoarele documente:

a) Cererea de admitere, semnată de beneficiar/membru al familiei/reprezentant legal și aprobată de conducătorul furnizorului serviciului social;

b) Copie a buletinului sau cărții de identitate și a certificatului de naștere al beneficiarului;

c) Copie a cărții de identitate a reprezentantului legal și a cărții de identitate a persoanei care plătește, integral sau parțial, contribuția beneficiarului;

d) Copie a cuponului de pensie sau a altor documente care atestă veniturile beneficiarului;

e) Copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, dacă este cazul;

f) Copie a hotărârii judecătorești privind numirea unui curator, dacă este cazul;

g) Adeverință medicală eliberată de medicul de familie, din care să reiasă diagnosticul prezent;

h) Adeverință eliberată de medicul de familie, din care să rezulte că beneficiarul nu prezintă riscuri pentru comunitate, cum ar fi tulburări psihice, boli infecto-contagioase, dependența de alcool, etc;

i) Alte acte medicale din care să rezulte afecțiunile diagnosticate la beneficiar și tratamentul prescris;

j) Adeverință eliberată de Administrația Financiară, care să indice dacă persoana solicitantă obține și alte venituri în afara pensiei;

k) Certificat fiscal privind bunurile mobile și imobile;

l) Copie a actului de proprietate al locuinței;

m) Declarație pe propria răspundere, autentificată de notarul public, din care să rezulte că solicitantul nu obține venituri (acolo unde este cazul);

n) Declarație privind absența susținătorilor legali, autentificată de notarul public (acolo unde este cazul);

o) Alte documente, după caz.

În cazul în care persoana în vârstă solicitantă nu are aparținători, iar starea sa de sănătate nu îi permite deplasarea pentru a obține anumite documente, acestea pot fi obținute pe baza unor adrese oficiale către instituțiile respective.

You May Also Like