Primăria Șirineasa se implică în prevenirea și reducerea abandonului școlar

/

Consiliul Local al comunei Șirineasa a votat, la propunerea primarului Ion Bebe Streinu, ca Școala Gimnazială să participe la “Programul operațional Capital Uman Axa prioritară nr. 6” – Educație și competențe, Prioritatea de investiții. Proiectul vizează reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare.
Valoarea totală a proiectului va fi de maxim 136774.01 lei, iar bugetul alocat solicitantului, respectiv școlii Gimnaziale comuna Șirineasa, va fi în valoare de maxim 17840.09 lei lei din care cofinantare 2735.48 lei. Se va asigura și susține din bugetul local contribuția financiară proprie aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv suma de 2735.48 lei.
Prin acest proiect se va face selectarea unui numar de cel putin 148 de copii care vor fi informati despre proiect din trei unitati de invatamant si profesori pentru a face parte din grupul tinta, din care:
-148 de copii sa participe la activități de bază pentru programe de educație nonformală sau în sistem outdoor care vor consta in participarea la ateliere de creaţie, seri de film, activităţi sportive, jocuri diverse, excursii/tabere, etc.
-17 de invatatori/profesori sa participe la perfecționarea profesională specializată acreditată a resurselor umane pentru învățământul preuniversitar organizare de cursuri de FPC.

loading...

You May Also Like