Primăria Vaideeni anunţă reluarea licitaţiei pentru cadastrarea cu fonduri europene

ANUNŢ

Vă informăm asupra faptului că, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară a publicat în data de 04.08.2020, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), anunțul cu numărul CN1023371- prin care se reia licitația privind ’’Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor în 261 UAT-uri prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind ,,Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din Romania’’.

Printre cele 261 UAT-uri se numară și Comuna Vaideeni (Lotul 247).

Finanțarea acestor servicii este asigurată din fonduri europene, prin Programul Operațional Regional – Proiectul major privind “Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”.

Procedura va fi finalizată cu incheierea unui contract multianual/lot pentru o perioada de 862 zile.

Anunțul a fost publicat și in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), astfel încât la procedura de achiziție poate avea acces orice operator din țară sau din străinatate care îndeplineste cerințele sociale de ANCPI. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este data de 15.09.2020, ora 15:00.

Pe această cale vă adresăm rugămintea de a depune toate eforturile alături de instituția noastră, în vederea informării operatorilor economici privind anunțul de participare publicat în SEAP (pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate de către ANCPI să execute lucrări în cadastru).

loading...

You May Also Like