PRIMĂRIA BĂBENI: Organizare cursuri acreditate de Formare Profesională Continuă

Primaria Orasului Babeni in parteneriat cu Asociatia SCIENTIA NEMUS si Scoala gimnaziala, sat Valea Mare, oras Babeni, judetul Valcea, implementeaza in perioada februarie 2018 – ianuarie 2021 proiectul ID POCU/138/4/1/114677 cu titlul ”SISTEM Babeni – Servicii Integrate de Sanatate, Trai, Educatie si Munca in Babeni”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014 – 2020.

Primaria Orasului Babeni organizeaza incepand cu luna iulie 2020 cursuri acreditate de formare profesionala continua de:

 • Lucrator comercial
 • Zidar – pietrar – tencuitor
 • Brutar – patiser – preparator produse fainoase
 • Cofetar – patiser
 • Operator in prelucrarea legumelor si fructelor
 • Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice

Cursurile de formare profesionala continua se desfasoara in cadrul activitatii „A2. Sprijin pentru accesul si/sau mentinerea pe piata muncii” – Subactivitatea A2.3 „Furnizarea de programe de formare profesionala continua” si sunt destinate pentru un numar de 200 de persoanee din Orasul Babeni, someriinregistrati/neinregistrati, persoane casnice, persoane ce nu au lucrat niciodata, apti de incadrare pe piata muncii si care nu desfasoara activitati independente.

Toate cursurile de formare profesionala continua sunt autorizate ANC si se finalizeaza in urma examenului de absolvire, cu certificat de calificare emis de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale  si de Ministerul Educatiei Nationale, fiind recunoscute la nivel european.Tot la finalizarea cursurilor de formare profesionala continua participantilor li se va acorda o subventie.

Obiectivul general al proiectului il constituie combaterea saraciei si excluziunii sociale in comunitatea Babeni din judetul Valcea, prin implicarea a cel putin 600 de persoane, cu precadere din randul populatiei de etnie roma, in masuri integrate de educatie, ocupare,antreprenoriat, sustinerea dezvoltarii si furnizarii de servicii sociale/medicale/socio-medicale, imbunatatire a conditiilor de locuit, combaterea discriminarii si promovarii multiculturalismului.

Rezultatele preconizate a fi obtinute pentru realizarea obiectivului mai sus mentionat se refera la:

 • 300 persoane (prescolari, elevi din invatamantul primar, gimnazial si liceal, precum si persoane care au abandonat invatamantul obligatoriu) beneficiari de servicii educationale si consiliere in vederea cresterii accesului participarii la educatie;
 • 200 de persoane neocupate profesional vor fi implicate in programe de formare profesionala continuasi vor dezvolta abilitati necesare in procesul de cautare a unui loc de munca;
 • 100 de persoane din comunitate vor beneficia de servicii de consiliere si programe de formare antreprenoriala;
 • 100 de gospodarii ale membrilor grupului tinta vor beneficia de imbunatatire a conditiilor de locuit;
 • Cel putin 600 de persoane din comunitate vor benficia de servicii integrate medicale si sociale;
 • Peste 100 de persoane din comunitate se vor implica activ in rezolvarea problemelor comunitatii.

Valoarea totala a proiectului este de 13.744.001,31lei – din care 11.682.401,11– valoarea nerambursabila acordata din Fondul Social European, 1.926.864,21 – valoarea neramburabila acordata din Bugetul National si valoarea cofinantarii eligibile – 134.735,99.

Proiect cofinantat din Fondul Social Europeanprin Programul Operational Capital Uman

Primaria Orasului Babeni

             Primar Bogdan Stefan        

orasbabeni.ro

sistembabeni.info

loading...

You May Also Like