Sistem inteligent de iluminat public la Călimănești

/

Recent, primarul Florinel Constantinescu a finalizat proiectul „Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public în oraşul Călimăneşti, judeţul Vâlcea”. Finanțarea nerambursabilă a fost de 11.173.307 lei, din care valoarea contribuției europene (FEADR) – 9.691.133 lei și valoarea contribuției din bugetul naţional – 1.482.173 lei.
Prin implementarea acestui proiect, orașul Călimănești deține un sistem inteligent de monitorizare, dispecerizare, comandă şi diagnoză, care permite în timp real accesul la parametrii de funcţionare ai reţelei. Astfel, au fost montate: 1835 corpuri de iluminat cu led, 24 puncte de aprindere pentru alimentarea și telegestionarea iluminatului public, un sistem de telegestiune, 348 stâlpi noi de iluminat public și 25 panouri fotovoltaice.

loading...

You May Also Like