Despre Schell și Parchetul Vâlcea. Elemente de imagine și comunicatul primăriei

A doua zi după ce Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea și Direcția Generală Anticorupție (DGA) au descins la Primăria Brezoi, avem și punctul de vedere al autorității locale percheziționate. Primăria a emis un comunicat de presă pe care îl vom reda în integralitate. Înainte de aceasta se cuvin unele precizări, nu despre dosar în sine, ci despre efectele inevitabile ale evenimentului de ieri. 

Au avut loc descinderi la sediul unei primării și acasă la persoane prezumtiv implicate. La percheziții nu se vine cu mâna în buzunar. Au participat doi procurori, mai mulți ofițeri și subofițeri de Poliție, trupe speciale și/sau jandarmi. Era normală desfășurarea de forțe câtă vreme s-au dispus percheziții, care se desfășoară conform unor norme de procedură bine definite.

Faptele cercetate s-au întâmplat în 2013 (cel puțin așa reiese din comunicatul primăriei). Deocamdată, cercetarea penală se desfășoară asupra faptelor (in rem), nicidecum a unor persoane. Deci, primarul Robert Schell (numele cel mai sonor din toată povestea) nu este nici măcar cercetat penal. Orice diabolizare, orice încercare de maculare a imaginii sale pe acest subiect poate aduce umbre de îndoială inclusiv asupra achetei în sine. Or, așa ceva, sunt convins, n-ar dori nici măcar reprezentații organelor statului care se ocupă de caz. România anilor 2012 – 2016, în care un om era pus la zid și împușcat moral în public, doar pentru că s-a început o anchetă trebuie depășită. După cum reiese din comunicatul primăriei, edilul – șef nu aduce nicio acuzație aprioric celor care au intentat ancheta, înțelegând să se apere cu texte din lege și paragrafe procedurale. 

Pe fond, ideea este simplă. Primăria a făcut mai multe cesionări de creanțe și compensări cu câteva societăți comerciale. Ancheta va stabili dacă acestea au fost sau nu făcute legal.


COMUNICAT DE PRESĂ

În urma unei autosesizări “in rem” (referitor la fapte, nu persoane), analiza documentelor ridicate de către D.G.A. ȋn data de 14.10.2021, vizează, sub prezumția de nevinovăție, cesiunile de creanțe şi compensările realizate de UAT Brezoi ȋn baza:
I. ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 3 din 30 ianuarie 2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. Ordonanța de Guvern stipulează:
(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (13^2) şi (13^8) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorii de credite ai bugetelor locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi ai instituţiilor publice de subordonare locală, care înregistrează arierate la data de 31 ianuarie 2013, au obligaţia diminuării volumului acestora cu cel puţin 85%, până la data de 31 martie 2013.”
II. ORDONANŢEI DE URGENŢĂ nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, coroborata cu ORDINUL nr. 3.124 din 18 septembrie 2018 de aplicare a prevederilor art. 28 alin. (3)-(17) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2018 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, care stipuleaza:
“- Adoptarea ulterior aprobării Legii bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018 a unor acte normative cu influențe asupra veniturilor și cheltuielilor bugetare;

  • necesitatea achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 31 iulie 2018, rezultate din relații cu furnizorii de bunuri, servicii și lucrări, inclusiv cei care prestează serviciul public de producere, transport și distribuție a energiei termice în sistem centralizat, respectiv bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale, potrivit normelor metodologice aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice;
    Puneri în aplicare (1)
    d) stingerea obligațiilor fiscale restante, precum și a celor care fac obiectul eșalonărilor/amânărilor la plată, potrivit legii, cuprinse în certificatul de atestare fiscală, la data de 31 iulie 2018, către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau bugetele fondurilor speciale ale unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale și ale instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale.”

În scopul ȋndeplinrii prevederilor OUG 78/2018 UAT Brezoi a depus la Administratia Judeteana a Finantelor Publice cereri scrise însoțite de următoarele documente:

a) situația obligațiilor de plată către furnizorii de bunuri, servicii și lucrări și/sau către furnizorii care prestează servicii publice
b) certificatele de atestare fiscala ale acestora
c) contractele încheiate cu furnizorii de bunuri, servicii sau lucrări/furnizorii care prestează servicii publice, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. a) și b), precum și acorduri încheiate între UAT, furnizori si furnizorii cărora aceștia le datorează sume, pentru stingerea obligațiilor fiscale prevăzute la alin. (4) lit. c OUG 78/2018.

Administratia Judeteana a Finantelor Publice a analizat cererile, a emis aprobarea situatiilor depuse, in urma careia rectificarea bugetara a fost adoptata prin Hotarare a Consilului Local Brezoi.

În situațiile ȋn care UAT Brezoi a avut o obligație de plată către un furnizor, iar respectivul furnizor se afla ȋntr-un acord de cesiune de creanțe cu un alt furnizor, plata a fost realizată către acesta din urmă, ȋn vederea ȋndeplinirii reglementărilor legistative mai sus prezentate. Prezumtia emiterii acestora catre entitati cu care UAT nu avea contracte in derulare a fost generata de neintelegerea contractelor de cesiune intermediare. Toate documentele justificative sunt prezentate autorităților abilitate, care vor putea corobora conținutul acestora cu:

  • Prevederile Ordonanțelor de Guvern ce asigură baza legală pentru reducerea arieratelor şi pentru fundamentarea rectificărilor bugetare;
  • Deciziile ANAF (Nr. VLG_STZ-23192 şi Nr. 40/30.10.2018) de aprobare a plăților efectuate şi confirmare a legalității fiscale a acestora.
loading...

Crisu Popescu

Crisu Popescu poate fi contactat pe adresa de e-mail cry_crishu@yahoo.it

You May Also Like