5 decembrie 2022

3 noi dispozitive medicale vor fi decontate de CAS Vâlcea. În curând vor fi disponibile…

Prin Ordinul comun MS/CNAS nr.3335/868/2022 a fost modificată lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale în ambulatoriu acordate asiguraților, dispozitive medicale care sunt decontate de către CAS Vâlcea.

Astfel, în categoria Dispozitivelor de protezare în domeniul O.R.L au fost introduși adezivii pentru filtrele umidificatoare HME, iar în categoria Echipamente pentru oxigenoterapie, ventilație noninvazivă și suport de presiune pozitivă continuă CPAP/BPAP au fost introduse dispozitivele: suport de presiune pozitivă continuă CPAP și suport de presiune pozitivă continuă cu două nivele BPAP,aceste 2 dispozitive urmând a se acorda numai prin închiriere.

Până la data de 15 decembrie 2022 CAS Vâlcea va finaliza procedura de contractare a acestor 3 dispozitive medicale nou introduse cu furnizori autorizați și evaluați potrivit dispozițiilor legale, astfel încât, după stabilirea la nivel național a sumei ce urmează a fi decontată de către CAS pentru acordarea/închirierea acestora, dispozitivele să fie accesibile asiguraților care au mare nevoie de ele.

Relații suplimentare privind condițiile de acordare a acestor dispozitive se pot obține de la Compartimentul analiză cereri și eliberare decizii dispozitive medicale, telefon 0250/73.80.35, interioare 124, 170.

Conducerea CAS Vâlcea    

You May Also Like