Activitate intensă la Apavil ”Centru Vest”

APAVIL  SA – Centrul Exploatare Vest a desfăşurat în perioada 29 iunie – 05 iulie 2019, o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp utilla branșamente PEHD Dn 25 din: satul Firești – comuna Bunești,satele Tălvaci, Buzdugan – Lunca și Văleni – comuna Păușești-Otăsău, strada Olari – Horezu, strada Neagotă – sat Romanii de Jos, sat Foleștii de Jos – comuna Tomșani. De asemenea, s-a intervenit pe rețeaua de apă branșament PEHD D90 în sat Foleștii de Jos – comuna Tomșani, PEHD D32 în sat Foleștii de Jos –comuna Tomșani, sat Urșani – Horezu; conducta din OL89 pe strada Olari – Horezu; conducte OL D108 pe strada Principală -comuna Măldărești și sat Romanii de Sus – Horezu, conductePEHD 110 în sat Foleștii de Sus – comuna Tomșani și sat Loturi – com Șirineasa; conducta stradală PEHD Dn 75 mm în sat Ungureni – comuna Șirineasa, conducta stradală OL 219 mm pe str. Petrolului – Băbeni și rețeaua din fontă Dn 114 pe strada Tudor Vladimirescu nr.42D, din Băile Govora.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului.

    PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: – continuă operațiile de extindere rețea apă potabilă PEHD Dn 110 în Govora sat, comuna Mihăești, operații care presupunsăpătură cu buldozerul și manuală, montare conductă PEHD Dn 110, montare fir, transport și umplutură cu nisip și pământ, suduri conductă;- au fost igienizate perimetrele rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă Palangine și Cucurigu și incintele puțurilor de captare apă potabilă Bârzesti, comuna Pietrari;- a fost spălată rețeaua de apă potabilă, între stația de apăBunești, pe strada Principală, până în satul Răpănești, în direcțiastație de epurare (prin branșament dn 32) către stația de repompare apă Bunești (prin aerisitor dn 63), către benzinărie (prin branșament dn 40) efectuându-se spălare până la limpezirea totalăa apei din rețea și branșamente;- au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești – Otăsău, Pietrari și Frâncești;- s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;- a fost spălată rețeaua de apă potabilă între stația de repompareapă Bunești, pe strada Principală, pâna la satul Răpănești, operație efectuată până la limpezirea totală a apei din rețea și branșamente, prin hidrant dn 80;- s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apăuzată, care necesită golire periodică, din localitățile Șirineasa șiNicolae Bălcescu;- s-a asigurat alimentarea cu apă a rezervorului din satul Ciorăști, comuna Șirineasa;- s-a intervenit in localitatea Galicea, sat Cocoru, pentru remedierea unei pierderi de apă dintr-un hidrant Dn 80 mm;- s-au efectuat lucrări de blindare a unui hidrant defect Dn 80 mm, în satul Cocoru din comuna Galicea;- a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

    APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                

You May Also Like