3 decembrie 2019

Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 03 decembrie 2019

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 25 – 29 noiembrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD De 25 din orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu, comuna Pietrari – satul Coastele Cernei, comuna Păușești – satul Păușești, comuna Bunești – satul Titireci; rețeaua PEHD Dn 32: comuna Mihăești – sat Gurișoara; rețeaua PEHD Dn 50: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; rețeaua PEHD Dn 75: comuna Păușești – satul Ursărești; conducta PE Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conducta PE Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în orașul Băbeni – străzile Capu Dealului și Dragoș Vrânceanu și în comuna Șirineasa – satul Ciorăști.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: ▪ s-a curățat și decolmatat drenul adiacent Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;▪ s-au înlocuit rețea de apă potabilă și branșamente pe strada Petrolului din orașul Băbeni;▪ s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;▪ s-au efectuat lucrări de reparații la mai multe cămine de apometru din comuna Tomșani – satele Foleștii de Jos și Bogdănești și orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu intersecție cu strada George Coșbuc;▪ s-au executat branșamente noi și s-au montat apometre în comuna Cernișoara – sat Groși și comuna Mihăești – satul Vulpuiești;▪ s-au montat două pompe submersibile la Stația de Pompare Apă Uzată din comuna Tomșani – satul Băltățeni;▪ s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între satul Răpănești și Stația de epurare Bunești;▪ s-a refăcut rigolă beton pentru colectarea apelor pluviale în Horezu – strada Unirii intersecție cu strada Mihai Viteazu;▪ s-au montat racorduri canalizare noi în comuna Bunești – satul Bunești la postul de Poliție, comuna Pietrari – strada Principală și comuna Șirineasa;▪ s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Răpănești;▪ s-a înlocuit pompă defectă la Stația de repompare apă potabilă din comuna Bunești – satul Răpănești;▪ s-a efectuat spălarea conductei de canalizare PVC Dn 200 cuprinsă între Postul de Poliție din comuna Bunești șiStația de apă Bunești;▪ au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;▪ s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;▪ s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;▪ a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.                        

You May Also Like