4 februarie 2020

Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 04 februarie 2020

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 27 – 31 ianuarie 2020 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 20 din comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului, comuna Tomșani – satele Foleștii de Sus și Bogdănești; conductă PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satele Albota, Pietrarii de Sus și Moțești, comuna Păușești – satele Buzdugan și Șerbănești, comuna Bunești – satele Râpănești și Teiușu; conductă PEHD Dn 32: orașul Horezu – strada Mihai Viteazu;  conductă PEHD Dn 63: comuna Frâncești – satul Moșteni; conductă PEHD Dn 110: orașul Băbeni – străzile Dragoș Vrânceanu și Romani; conductă PEHD Dn 125: comuna Cernișoara – satul Armășești; conductă PE Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conductă OL 89: orașul Horezu – satul Romanii de Sus și strada Olari; conductă OL ½: orașul Horezu – strada Olari; conductă OL Dn 114: orașul Băile Govora – satul Palangine. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Ciorăști.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: ▪ s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;▪ s-a decolmatat drenul adiacent al Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă din comuna Șirineasa;▪ s-au efectuat lucrări pentru trecerea unui utilizator de pe rețeaua veche pe rețeaua nouă din conducta PE Dn 110 mm de pe strada Iacobești, orașul Băbeni;▪ s-au montat branșamente noi la utilizatori din comuna Mihăești – satul Govora;▪ s-a montat pompă nămol la Stațiile de pompare apă uzată nr. 2 și 3 din comuna Cernișoara – satul Armășești;▪ s-au dezghețat branșamente de apă în Horezu – pe strada Tudor Vladimirescu și în comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos;▪ s-a montat piston și garnitura și s-a pus în funcțiune Stația de deferizare din comuna Cernișoara – satul Armășești;▪ s-au executat lucrări de amenajare a terenului pe zonele afectate de intervenții la branșamente și rețele de apă din orașul Băile Govora – strada Tudor Vladimirescu;▪ s-a curățat de gheață grătarul captării baraj Râmești;▪ au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;▪ s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;▪ s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;▪ a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

You May Also Like