Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 11 decembrie 2019

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 02 – 06 noiembrie 2019 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD De 25 din comuna Păușești – satele Păușești și Tâlvaci, comuna Pietrari – satul Coastele Cernei, comuna Bunești – satul Titireci, orașul Horezu – strada Alexandru Vlahuță, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos; conductă PEHD D63: comuna Cernișoara – satul Modoia; rețeaua PEHD Dn 75: comuna Nicolae Bălcescu – satele Șerbăneasa și Pleșoiu; conductă OL: orașul Horezu – strada 1 Decembrie; conductă OL D108: orașul Horezu – strada Tudor Vladimirescu; conductă PE Dn 140: comuna Nicolae Bălcescu – satul Valea Viei; conductă PE Dn 125: comuna Nicolae Bălcescu – satul Pleșoiu. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satele Ungureni și Ciorăști, comuna Galicea – satul Bratia din Deal și în orașul Băbeni – strada Bistriței.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la stare inițială a terenului. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: 

▪ s-a curățat și decolmatat drenul Stației de tratare apă potabilă Tomșani;

▪ s-au înlocuit rețea de apă potabilă și branșamente pe strada Petrolului din orașul Băbeni;

▪ s-au executat branșamente și racorduri canalizare în comuna Cernișoara – satul Modoia și în orașul Horezu – strada Florilor;

▪ s-a curățat și decolmatat barajul de captare Râmești;

▪ s-au efectuat lucrări de reparații la mai multe cămine de apometru din orașul Horezu – strada Râmești;

▪ s-au executat branșamente noi și s-au montat apometre în comuna Galicea – strada Berzelor, comuna Păușești – satul Ursărești și comuna Mihăești – satul Scărișoara;

▪ s-a montat vană Dn 100 pe rețeaua de apă potabilă PEHD Dn 110 din comuna Mihăești – satul Govora Sat;

▪ s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între satul Răpănești și Stația de epurare Bunești;

▪ s-au montat racorduri canalizare noi în comuna Pietrari – strada Principală;

▪ s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Răpănești;

▪ s-a înlocuit pompă defectă la Stația de repompare apă potabilă din comuna Bunești – satul Răpănești;

▪ s-a efectuat spălarea conductei de canalizare PVC Dn 200 cuprinsă între Postul de Poliție din comuna Bunești și Stația de apă Bunești;

▪ au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Frâncești;

▪ s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;

▪ s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești și Păușești – Otăsău;

▪ a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toata aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.   

loading...

You May Also Like