Activitate intensă la Apavil S.A. – “Centru Vest” 16 iunie 2021

/

APAVIL  SA – Centru Exploatare Vest a desfăşurat în săptămâna 31 mai – 06 iunie 2021 o serie de activităţi în întreaga arie de operare.

AVARII REZOLVATE. În această perioadă au avut loc mai multe intervenții pentru eliminarea pierderilor de apă în timp util la branșamente PEHD Dn 25: comuna Pietrari – satul Pietrari,comuna Păușești – satele Urzicari și Grui, comuna Frâncești – satele Băluțoaia și Viișoare, comuna Mihăești – satul Gurișoara, comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, orașul Horezu – strada 1 Decembrie și orașul Băile Govora – străzile Tudor Vladimirescu și Teilor; conductă PEHD Dn 32: comuna Tomșani – satul Foleștii de Jos, comuna Mihăești – satul Vulpuiești; conductă PEHD Dn 110: comuna Frâncești – satul Coșani, comuna Tomșani – satul Tomșani și orașul Horezu – strada General Magheru; conductă PEHD Dn 140: orașul Băbeni – strada Uzinei; conductă PEHD Dn 180: orașul Horezu – satul Romanii de Jos; conductă OL 40: orașul Băbeni – strada Calea lui Traian; conductă OL 200: orașul Govora – strada Tudor Vladimirescu; OL 400: orașul Horezu – strada Olari. De asemenea, s-a intervenit la avarii în comuna Șirineasa – satul Șirineasa.

La aceste intervenții s-au efectuat operațiile necesare remedierii problemelor și de aducere la starea inițială a terenului.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale: ▪ s-au continuat lucrările pentru înlocuirea rețelei de apă și a branșamentelor din orașul Băbeni – strada Petrolului;▪ s-au vidanjat, curățat și spălat perimetrele Stațiilor de pompare ape uzate nr. 1, 2 și 3 din comuna Tomșani – satul Bogdănești;▪ s-a igienizat perimetrul Stației de apă Cremenari din comuna Galicea;▪ s-a igienizat perimetrul drenului adiacent al Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Șirineasa;▪ s-a efectuat spălarea rețelelor de apă și a branșamentelor aferente din comuna Frâncești – satul Surpatele;▪ s-a reabilitat conducta de apă potabilă din orașul Horezu – între străzile 1 Decembrie și Unirii;▪ s-au desfundat, decolmatat și spălat rețelele de canalizare, căminele și racordurile din comuna Pietrari – satul Pietrarii de Sus;▪ s-a înlocuit pompă defectă din cadrul Stației de repompare apă Radu din comuna Pietrari;▪ s-a înlocuit capac cămin de canalizare spart în comuna Bunești – satul Râpănești;▪ s-a igienizat perimetrul rezervorului de acumulare apă Ciorăști din comuna Șirineasa;▪ s-a igienizat perimetrul Stației de captare, tratare, pompare și distribuție apă Corbi din comuna Nicolae Bălcescu;▪ s-au efectuat operațiuni pentru remedierea legăturii unui hidrant în comuna Galicea – satul Bratia din Deal;▪ s-au efectuat operațiuni pentru curățarea Stației de epurare ape uzate Valea Bălceasca din comuna Nicolae Bălcescu;▪ s-a desfundat rețeaua de canalizare menajeră din comuna Nicolae Bălcescu – satul Linia Hanului;▪ s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de branșamente în comuna Șirineasa – satul Șirineasa și comuna Nicolae Bălcescu – satul Rotărești;▪ s-a asigurat asistență tehnică pentru realizarea de racorduri de canalizare în comuna Șirineasa – satele Slăvitești și Șirineasa;▪ s-au supravegheat sistemele dozatoare hipoclorit și instalațiile de durizare și deferizare aferente Stației de apă din comuna Frâncești;▪ s-a efectuat spălarea rețelei de apă potabilă cuprinsă între Stația de apă Bunești și satele Firești și Râpănești;▪ au fost verificați parametrii apei potabile furnizate în sistemele Govora, Mihăești, Bunești, Păușești, Pietrari, Frâncești;▪ s-au vidanjat și curățat căminele stațiilor de epurare ape uzate și căminele stațiilor de repompare apă uzată, care necesită golire periodică, din localitățile Băbeni, Tomșani, Cernișoara, Șirineasa și Nicolae Bălcescu;▪ s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de captare, tratare, pompare și distribuție apă potabilă, a stațiilor de retratare apă potabilă, a stațiilor de repompare apă potabilă, a stațiilor de epurare ape uzate, a rezervoarelor de înmagazinare apă potabilă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Băbeni;▪ s-a asigurat monitorizarea permanentă a funcționării echipamentelor la stațiile de pompare apă și a stațiilor de repompare ape uzate din cadrul sectorului Govora, zonele Pietrari, Bunești, Frâncești și Păușești – Otăsău;▪ a fost asigurată buna funcționare a rețelelor de apă și canalizare din întreaga arie de operare a Centrului de Exploatare Vest.

APOMETRE VERIFICATE ȘI MONTATE. Tot în această perioadă au fost verificate şi înlocuite apometre în toată aria de operare, acolo unde acestora urma să le expire verificarea metrologică sau erau deteriorate.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL S.A

loading...

You May Also Like