ANUNȚ! APAVIL scoate la concurs două posturi de laborant în Vâlcea

Anunț al societății Apavil privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi: – 2 posturi laborant în cadrul Laboratorului Calitate Apă Potabilă, Valea lui Stan.

Concursul constă în probă scrisă, care se va desfășura la sediulsocietății APAVIL S.A, Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3 – 5 și probă practică, care se va desfășura în cadrul Laboratorului de Apă – Stație Tratare Râmnicu Vâlcea, strada Cîmpului, nr. 17 ( lângă Centrul de Afaceri Flandra)

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:
– selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de29.11.2019, ora 1200                     
– proba scrisă va avea loc în data de  06.12.2019,  ora 0900

– proba practică va avea loc în data de  12.12.2019,  ora 0900                

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  28.11.2019, ora 1400, la Registratura  APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like