ANUNT LANSARE PROIECT. OFA – Oportunitati de Formare pentru Angajati din Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia. POCU/726/6/12/136002

Asociatia Socio Profesionala TSPR , Atica Chemical SRL  si Roxi Com SRL,incepand cu data de 04.02.2021,implementeaza proiectul “ OFA – Oportunitati de Formarepentru Angajati din Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia”, cofinanţat prin Fondul Social European, ProgramulOperaţional Capital Uman, Axa prioritară 6: Educație și competențe,  Prioritatea de investiții 10.iii Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârstă într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor și a competențelor forței de muncă și promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prinvalidarea competențelor dobândite.

Scopul proiectului: Cresterea competitivitatii regionale si dezvoltarea mobilitatii, adaptabilitatii si flexibilitatii pe piata muncii a 652 de  angajati din regiunile Sud-Vest Oltenia si Sud Muntenia, prin facilitarea accesului acestora la programele de FPC în vederea calificarii, recalificarii si dezvoltarii personale, cu accent pe adulţi, cu un nivel scăzut de calificare şi persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate

Proiectul se adreseaza persoanelor angajate, persoane fizice autorizate sau intreprinderi individuale din regiunea Sud-Vest Oltenia (judetele Valcea, Gorj, Olt si Dolj) si regiunea Sud Muntenia (judetele Arges si Dambovita) prin masuri de sprijin in vederea imbunatatirii performantelor personale si profesionale, dobandirea de noi competente in vederea cresterii productivitatii muncii si a stimei de sine.- Evenimente de informare si constientizare asupra importantei si necesitatii formarii profesionale continue- Informare si consiliere personalizata- Formare profesionala autorizata conform OG 129/2000 republicata

Grupul tinta al proiectului este format din minim 652 persoane, angajati, din care minim 200 de personae cu un nivel scazut de calificare, cu vârsta de peste 40 ani, si/sau din zone rurale defavorizate.

Indicatorii propusi in proiect sunt stabiliti dupa cum urmeaza:

Persoane care au obtinut o calificare,s-au dezvoltat competentele sau au dobandit competente noi, urmare a sprijinului acordat – 522 persoane

Persoane care îşi găsesc un loc de muncă urmare a sprijinului primit – 376 persoane

Persoane care urmează  studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant – 66 persoane

Angajaţi care beneficiază de sprijin pentru participarea la FPC – 652 persoane

Durata de implementare este de 24 luni, in perioada04.02.2021 până în data de 03.02.2023.

Bugetul proiectului: 4.673.178,12 lei, din care finanţareanerambursabilă este 96,84 % din valoarea eligibilă aprobată. 

Proiect cofinanțat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020.

Persoana de contact: Stroe Adelina Maria – coordonator formare

Date de contact:Email: asociatiatspr@gmail.com

loading...

You May Also Like