ANUNȚURI/APAVIL: Mai multe posturi scoase la concurs…

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea:– 1 post instalator– 1 post mecanic utilaj– 1 post zidar

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei interviu și a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare. Proba scrisă se va susține în data de 15.09.2021, ora 09.00, la sediul APAVIL S.A. Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3 – 5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 21.09.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Reţele Canal situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.09.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi vacante în cadrul Sectorului Reţele Apă, Centrul Exploatare Rm. Vâlcea:– 1 post  tehnician– 4 posturi  instalator

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice(pentru posturile de instalator) de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare şi a interviului (pentru postul de tehnician).

Proba scrisă se va susține în data de 15.09.2021, ora 09:00, la sediul APAVIL, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr.3-5.

Proba practică şi interviul se vor susţine în data de 21.09.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Reţele Apă situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.2 şi la lucrările în desfăşurare. 

        Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.09.2021, ora 12:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like