APAVIL. Alte posturi scoase la concurs…

/

ANUNȚ

Privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Centrului Exploatare Vest – Sector Horezu:

– 1 post instalator (zona Horezu)

– 1 post instalator/ lăcătuș mecanic/ electrician (zona Cernișoara)

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică care va avea loc în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de30.08.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă va avea loc în data de 06.09.2021, ora 0900;– proba practică se va susține în data de 10.09.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  27.08.2021, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


ANUNȚ

Concurs / examen cu recrutare din sursă internă pentru ocuparea postului de operator chimist în cadrul Centrului Exploatare Vest – Sector Horezu(zona Tomșani)

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică care va avea loc în cadrul Laboratorului Epurare Ape Uzate, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de30.08.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă va avea loc în data de 06.09.2021, ora 0900;– proba practică se va susține în data de 10.09.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  27.08.2021, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like