Apavil caută electrician pentru Valea lui Stan

/

APAVIL SA – ANUNȚ

  privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Serviciului Mecano – Energetic, punct de lucru CHEMP – Valea lui Stan

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:

Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 02.03.2022, ora 15:00.

Proba scrisă se va desfăşura  în data de 08.03.2022, ora 09:00, la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Proba practică și interviul vor avea loc în data de 14.03.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Captare, Tratare și Aducțiune Brădișor – Rm. Vâlcea, Cheia – Rm. Vâlcea, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Câmpului, nr. 17 și la lucrările în desfășurare.

          Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 01.03.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like