Apavil caută electrician și încasator pentru Călimănești

/

APAVIL SA – ANUNȚ

                  privind scoaterea la concurs a unui post de electrician în cadrul Sectorului Călimănești, Centrul Exploatare Nord:

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei practice și a probei interviu. Proba scrisă se va susține în data de 16.09.2021,ora 0900, la sediul APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3 – 5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 22.09.2021, ora 0900, în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate – Rm. Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu nr. 23.             

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.09.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de încasator cititor  în cadrul Serviciului Citire Încasare – Sector Călimănești, Centru Exploatare Nord

Concursul constă în probă scrisă şi interviu, care se vordesfăşura în data de 17.09.2021 ora 0900 (proba scrisă), respectiv23.09.2021, ora 0900 (proba interviu), conform calendarului concursului, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 09.09.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like