APAVIL: Încă două posturi scoase la concurs

/

APAVIL SA – ANUNȚ privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

– 1 post referent în cadrul Serviciului Contractare, Centru exploatare Nord

– 1 post economist în cadrul Serviciului Contractare Rm. Vâlcea

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

– selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de16.04.2021, ora 1300 ;                    

– proba scrisă se va susține în data de  22.04.2021, ora 0900;

– interviul se vor susține în data de  28.04.2021, ora 0900 .

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  15.04.2021, ora 1500, laRegistratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like