Apavil mai scoate la concurs trei posturi

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Sectorului Horezu, Centrul Exploatare Vest:

– 1 post instalator, zona Tomșani

– 1 post sudor, zona Horezu

Concursul constă în susţinerea probei scrise şi a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare.

Proba scrisă se va desfăşura la sediul APAVIL, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5 și se va susține în data de 16.11.2021, ora 09:00.

Proba practică se va desfăşura în cadrul Sectorului Reţele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Şapcă nr.2 și se va susține îndata de 22.11.2021, ora 09:00.

        Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.11.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Rețele Canal, Rm. Vâlcea

Concursul constă în susținerea probei scrise, a probei practice de verificare a aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care candidații aplică și dețin calificare și a probei interviu.Proba scrisă se va susține în data de 15.11.2021, ora 09.00, la sediul APAVIL S.A. Rm. Vâlcea, str. Carol I nr.3 – 5, iar proba practică și interviul se vor susține în data de 19.11.2021, ora 09:00, în cadrul Sectorului Reţele Canal situat în Rm. Vâlcea, str. Florilor nr.6-8 şi la lucrările în desfăşurare.

Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 05.11.2021, ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like