APAVIL organizează concurs pentru un post economist și unul de inginer

APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi:

– 1 post economist în cadrul Unității de Implementare Proiecte

– 1 post inginer în cadrul Unității de Implementare Proiecte

Concursul constă în probă scrisă și interviu care se vordesfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de09.06.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă se va susține în data de  16.06.2021, ora 0900;– interviul va avea loc în data de  23.06.2021, ora 0900  .              

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  08.06.2021, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like