APAVIL SA – ANUNȚ- privind scoaterea la concurs a unui post de Șef Sector Băbeni

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este 01.10.2019, ora 1400, la sediul APAVIL SA, Rm. Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5.

Concursul constă în  probă scrisă si interviu si se va desfăsura la sediul APAVIL SA, Rm.Vâlcea, str. Carol I, nr.3-5

Concursul constă în  probă scrisă și interviu și se va desfășura în data de 07.10.2019, ora 09:00, respectiv  în data de 11.10.2019, ora 09:00, conform calendarului concursului.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane,  telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri, între orele 0700 – 1300.

You May Also Like