Apavil scoate la concurs încă cinci posturi…

/

APAVIL SA – ANUNȚ

Privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul Centrului Exploatare Rm. Vâlcea – Sector Rețele Apă:

– 1 post tehnician

– 4 posturi instalator

Concursul constă în probă scrisă care se va desfășura la sediul Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I, nr. 3-5 și probă practică și interviu care vor avea loc în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă nr. 2 și la lucrările în desfășurare.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:- selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de18.08.2021, ora 1500 ;                    – proba scrisă va avea loc în data de 24.08.2021, ora 0900;– proba practică și interviul se vor susține în data de 30.08.2021, ora 0900.

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  17.08.2021, ora 1200, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like