APAVIL scoate la concurs un post de lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Govora

ANUNŢ privind scoaterea la concurs a următorului post:

  • 1 post lăcătuș mecanic în cadrul Sectorului Govora

Concursul constă în probă practică și interviu și se vor desfășura în cadrul sectorului Rețele Apă al societății APAVIL S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

Concursul  se va desfășura în trei etape succesive, după cum urmează:

  • selecţia dosarelor de înscriere va avea loc în data de 17.07.2020, ora  1200                            
  • proba practică și interviul se vor susține în data de  23.07.2020,  ora 0900           

Data limită până la care candidații vor depune actele pentru dosarul de concurs este  16.07.2020, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm.Vâlcea, str.Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530   și  vineri între orele 0700 – 1300.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

loading...

You May Also Like