CAS Vâlcea avertizează: Spitalele sunt obligate să suporte cheltuielile cu investigațiile paraclinice, materialele sanitare și medicamentele

Pentru că în ultima perioadă au apărut, din nou, informații cu privire la faptul că pacienții internați în spitalele din Vâlcea sunt nevoiți să-și cumpere medicamente, conducerea Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Vâlcea s-a văzut nevoită să facă anumite precizări. Așadar, conform directorului Alin Voiculeț, spitalele trebuie să suporte toate cheltuielile cu investigațiile medicale, cu materialele sanitare și cu medicamentele în cazul pacienților asigurați care sunt internați. Pacienții care consideră că le-au fost încălcate aceste drepturi, sunt rugați să se adreseze conducerii CAS.

“În conformitate cu prevederile Hotărrii Guvernului nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, spitalele sunt obligate sa suporte din suma contractată cu CAS Valcea pentru asiguraţii internati în regim de spitalizare continua si în regim de spitalizare de zi toate cheltuielile necesare pentru rezolvarea cazurilor respective, toate investigatiile paraclinice, materialele sanitare, precum si medicamentele (acestea in limita listei prezentata de spitale la contractare).

In situatia in care asiguratii, pe perioada internarii in spital, in baza unor documente medicale intocmite de medicul curant din sectia in care acestia sunt internati suporta cheltuieli cu medicamente, materiale sanitare si investigatii paraclinice la care ar fi fost indreptatiti faracontributie personala, in conditiile H.G.nr.140/2018, spitalele ramburseazcontravaloarea acestor cheltuieli la cererea asiguratilor.

Rambursarea cheltuielilor prevazute reprezinta o obligatie exclusiva a spitalelor si se realizeaza numai din veniturile proprii ale acestora, pe baza unei metodologii proprii aprobata prin decizie a managerului spitalului, metodologie care va fi adusa la cunostinta pacientilor la internarea acestora în spital.

Listele cu medicamentele asigurate de spitale pe perioada internarii, prezentate la contractarea cu CAS Valcea, sunt publicate pe site-ul institutiei noastre, www.cnas/casvl.ro.

In cazul in care, asiguratilor din judetul Valcea nu li se respecta de catre spitalele aflate in relatie contractuala cu institutia noastra drepturile prezentate in comunicat, rugam sa ne semnaleze aceste situatii pe adresa de mailcasvl@rdslink.ro sau casvl@casvl.ro, la fax 0250/737949 sau la sediul institutiei” – precizează directorul CAS Vâlcea, Alin Voiculeț. 

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like