Concurs la APAVIL pentru un post de economist

ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de economist în cadrul Serviciului Tehnic

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a unui interviu, care vor avea loc la sediul societății din str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 15.12.2021, ora 1500.- Proba scrisă se va susține în data de 22.12.2021, ora 0900.- Interviul se va susține în data de 29.12.2021 ora 1500.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 14.12.2021, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like