Concurs pentru postul de șef sector Horezu din cadrul Centrului Exploatare Vest

/

APAVIL SA – ANUNȚ

 privind scoaterea la concurs a următorului post:

– 1 post șef sector Horezu din cadrul Centrului Exploatare Vest

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a unui interviu, care vor avea loc la sediul societății din str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 16.05.2022, ora 15:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.05.2022, ora 09:00.- Interviul vor avea loc în data de 26.05.2022, ora 09:00.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.05.2022ora 13:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like