Concurs pentru un post de operator chimist la Tomșani

/

APAVIL SA – ANUNȚ

 privind scoaterea la concurs a unui post de operator chimist în cadrul Centrului Exploatare Vest, Sector Horezu – zona Tomșani

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 14.04.2022, ora 15:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 21.04.2022, ora 11:00,la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.- Proba practică și interviul vor avea loc în data de 29.04.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Stație Epurare Ape Uzate al societății Apavil S.A, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Nistor Dumitrescu, nr. 23.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 13.04.2022ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like