Fundația Mitică Crăciunescu le oferă elevilor burse de performanță și suport

/

“Fundația Mitică Crăciunescu își propune să sprijine comunitatea, prin toate mijloacele pe care le are la dispoziție. Vedem fiecare acțiune a noastră ca pe o oportunitate de a schimba în bine, de a sprijini domeniile în care se resimte nevoia de implicare, sănătatea și educația.

Scopul Fondului de Burse Mitică Crăciunescu constă în dezvoltarea durabilă a judeţului Vâlcea prin susţinerea performanţei şi acordarea de suport pentru formarea tinerilor. Susţinem elevii cărora vrem să le oferim un start bun în viaţă şi şansa de a-şi împlini potenţialul.

Fondul de Burse Mitică Crăciunescu este un proiect al Fundaţiei Mitică Crăciunescu, cu sediul în județul Vâlcea, comuna Bujoreni, strada Abatorului, nr. 110, CUI 35117233.

Baza materială pentru acordarea burselor o constituie veniturile obţinute de Fundația Mitică Crăciunescu, administrate potrivit dorinței reprezentanţilor ei.

Bursele Fundaţiei Mitică Crăciunescu se vor acorda elevilor din judeţul Vâlcea care în anul şcolar 2020 -2021 sunt înscrisi în clasele a VIII-a, a IX-a, a X-a si a XI-a şi care ulterior, în anul şcolar 2021-2022 vor fi elevi ai claselor a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a.

Acordarea burselor se face pe 2 categorii, astfel: PERFORMANŢĂ şi SUPORT.

Se vor acorda în total 30 de burse, respectiv câte 15 burse pentru fiecare dintre categoriile menţionate, în cuantum de 250 de lei/ elev/lună. Sumele aferente vor fi virate lunar, în contul indicat de beneficiar.

Bursele se vor acorda pe o perioadă determinată, de 10 luni, pentru anul şcolar 2021 – 2022, începând cu luna septembrie 2021, respectiv pentru intervalul 01 septembrie 2021 – 30 iunie 2022.

Valoarea totală a fondului pentru cele 30 de burse este de 75 000 lei. Valoarea totală a proiectului este de 150 000 lei.

Pentru fiecare dintre categorii vor fi desemnaţi 15 beneficiari, corespunzator numărului de burse acordate si câte 2 rezerve pentru fiecare categorie, pentru situaţiile în care unul dintre beneficiarii iniţial desemnaţi nu mai întruneşte criteriile/ condiţiile pentru acordarea bursei.

Un candidat poate aplica la o singură categorie de bursă, la alegere, indiferent dacă întruneşte condiţiile de acordare pentru ambele categorii.

Programul se desfaşoară în parteneriat cu Fundaţia Comunitară Vâlcea”.

Mai multe detalii aici: https://www.fundatiamiticacraciunescu.ro/burse/regulament/?fbclid=IwAR2JNjn7_U7rneMPp_6Luh_QTn2Yy1irqAJmxjgkxO-HaGaQ48JR-xD7TDQ

loading...

You May Also Like