INFORMARE DE PRESĂ PRIVIND SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 01 – 07 august 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada01 – 07 august2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Calea lui Traian – Grup Șc. General Magheru, Eftimești, Stația Pompare Aranghel și Stație Pompare Prunului.

 LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe str. Ostroveni intersecție cu strada Nicolae Iorga, strada Matei Basarab, strada Primăverii – Bl A5 și strada Ostroveni.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, bd. Dem Rădulescu și Morilor.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

  • continuă igienizarea perimetrului rezervorului Cetățuia;
  • s-au înlocuit 60m de țeavă PEHD PN 10  D 110mm pe Splaiul Independenței;
  • continuă lucrările de reabilitare a rețelei de canalizare pe Calea lui Traian (nord) – Auto Europa SA;
  • continuă lucrările de extindere a rețelei de apă cu 100m, cu țeava PEHD PN Dn 125mm pe strada Livezi, fiind executate săpături manuale și mecanice;
  • au fost ridicate la cotă 6 capace cămine de canalizare pe str. Lespezi;
  •             s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;
  • s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;
  • au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Mihai Eminescu – Bl. S7/3,  sc. B , Bl. C13, sc. F; str. Nicolae Iorga – Bl. A23, sc. A, Bl. A27/2 și Bl. A27/3; str. Aleea Mioriței – Bl. N5, sc. A;  str. Nichita Stănescu – Bl. A36/2; str. Aleea Olănești; str. Ostroveni – Bl. A42/2, Bl. A27/2, Bl. A34/2;str. Henri Coandă – Bl. M3 și Bl. N5; Aleea Bradului  – Bl.C1 scările A și B; str. Calea lui Traian – Bl.9, sc. C; str. Avram Iancu; str. Luceafărului – Bl. A18, scările C, D și E;str. Dacia – Bl. A2 ; Bd. Tineretului – Bl. B2 și str. Săliștea Nouă.11 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 11 apometre, dintre care 5 verificate și înlocuite și 6 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea: 5 servisări ale contoarelor  de apă rece la  abonați persoane fizice,  o intervenţie la o  asociaţie de proprietari  și o intervenție la apometrul unui agent economic.

loading...

You May Also Like