12 octombrie 2019

INFORMARE PRIVIND SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 05 – 11 octombrie 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 05 – 11 octombrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Mihai Viteazu, Gib Mihăescu, Știrbei Vodă și Drumul Gării.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile: Antim Ivireanu, Vega, Mihai Viteazu, Apusului, Cetății, Ostroveni. 

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au înlocuit 60 ml OL țeavă PEHD PN 10 D400 mm și 24 ml țeava PEHD PN 10 D110 mm pe strada Ferdinand cu Bulevardul Tudor Vladimirescu;- se continuă cu reabilitarea rețelei de alimentare cu apă și extindere canalizare pe strada Schitul Troianu, etapa a II a;- s-au început lucrările de extindere rețea apă potabilă și rețea de canalizare pe strada Cetății;- au fost curățate manual și mecanizat  căminele de pe străzile: Remus Bellu, Blocurile O, Blocurile S, Blocurile V, Blocurile C, Blocurile F, Zona Centrală și bulevardele Tineretului și Pandurilor;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Florilor, str. Gib Mihăescu, str. Luceafărului, str. Ostroveni și Mihai Eminescu.

4 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 11 apometre, dintre care 3 verificate și înlocuite și 1 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 10 avize de amplasament și  6 avize tehnice.      

You May Also Like