INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura competitivă de atribuire a contractului de achiziție “Furnizare echipamente necesare pentru realizarea performanță a fluxului de lucru pentru producție finită a lentilelor optice”

Beneficiar: S.C. VISUAL OFTALMO SRL

Cod de inregistrare fiscală: 32787638

Adresa: Lădești, str. Sat Popești, nr. 42, județul Vâlcea

Persoană de contact: Alina – Gabriela HONDOR

Date de contact: 0751.182.462

Email: proiect.vo@gmail.com

Titlul proiectului: Consolidarea poziției pe piață a SC Visual Oftalmo SRL prin diversificare de produse șiprocese de producție finită a lentilelor optice prinachiziționare de echipamente inovative și eficienteenergetic, Cod SMIS: 132817

Adresa de unde se poate accesa documentația de atribuire: www.beneficiar.fonduri-ue.ro

Adresa de livrare: Mun. Râmnicu Vâlcea, Strada CALEA LUI TRAIAN, Nr. 145, ap. Centrul de Calcul, Unitatea 40, Spațiul Comercial B, Bloc D4, Județ Vâlcea

Tipul contractului: furnizare echipamente

Durata contractului: Contractul este valabil din momentul semnării lui de către ambele parți și până la expirareatermenului de garanție oferit de furnizor. Părtile pot stabiliprelungirea duratei de execuție a contractului, prinincheierea unui act adițional, dacă perioada de implementare a proiectului se prelungește, cu încadrareaîn prevederile contractului de finanțare încheiat cu AM POR și ale POR 2014-2020

Valoarea contractului: 1,037,887.06 lei. Prețul este fix și nu poate fi ajustat

Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 16.10.2020, ora 12.00

Locul depunerii ofertelor: Mun. Râmnicu Vâlcea, StradaCALEA LUI TRAIAN, Nr. 145, ap. Centrul de Calcul, Unitatea 40, Spațiul Comercial B, Bloc D4, Județ Vâlcea

Formalități: Certificat constatator; Declarația pe propriarăspundere cu privire la conflictul de interese. De asemenea, trebuie să îndeplinească toate cerintele și săcompleteze documentele prevazute în documentația de atribuire.

loading...

You May Also Like