Nouă posturi scoase la concurs la Drăgășani și Râmnicu Vâlcea

/

APAVIL SA – ANUNȚ

Privind scoaterea la concurs a unui post de încasator cititorîn cadrul Serviciului Citire Încasare, Sector Drăgășani

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vordesfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:• proba scrisă va avea loc în data de 15.12.2022, ora 1100;• interviul va avea loc în data de 21.12.2022, ora 1100.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 08.12.2022, ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs a unui post de operatorintroducere, validare și prelucrare date, în cadrulServiciului Citire Încasare-Rm. Vâlcea

Concursul constă în probele scris şi interviu care se vordesfășura la sediul Societății Apavil S.A. din Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5, conform calendarului concursului, astfel:- proba scrisă va avea loc în data de 16.12.2022, ora 1100;- interviul va avea loc în data de 22.12.2022, ora 0900.                   

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este  09.12.2022, ora 1300, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

privind scoaterea la concurs, în cadrul Coloanei Auto/utilaje Rm. Vâlcea, a următoarelor posturi:

– 3 posturi de șofer;

– 3 posturi mecanic utilaj;

– 1 post mecanic auto.

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice si a interviului pentru verificarea aptitudinilor și cunoștințelor profesionale în meseria pentru care se aplică.- Proba scrisă se va desfășura la sediul APAVIL SA , Rm. Vâlcea, str. Carol l nr. 3-5, în data de 19.12.2022, ora 0900;- Proba practică și interviul se vor desfăşura la Coloana Auto/utilaje, Apavil SA. – str. Nistor Dumitrescu nr. 23, în data de 23.12.2022 ora 0900.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.12.2022 ora 1500, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like