Post de instalator disponibil în zona Horezu

/

APAVIL SA – ANUNȚ

 privind scoaterea la concurs a unui post de instalator în cadrul Sectorului Horezu – zona Tomșani, Centrul Exploatare Vest

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 04.02.2022, ora 12:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 11.02.2022, ora 09:00,la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.- Proba practică și interviul vor avea loc în data de 17.02.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str.Popa Șapcă, nr. 2.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 03.02.2022, ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like