Posturi scoase la concurs la Călimănești și Drăgășani

/

APAVIL SA – ANUNȚ

 privind scoaterea la concurs a unui post de încasator – cititor în cadrul Serviciului Citire Încasare – Centru Exploatare Sud, Sector Drăgășani

Concursul constă în susţinerea probei scrise și a unui interviu, care vor avea loc la sediul societății din str. Carol I nr. 3-5, Rm. Vâlcea, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 13.04.2022, ora 15:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 20.04.2022, ora 09:00.- Interviul va avea loc în data de 28.04.2022, ora 09:00.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 12.04.2022ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.


APAVIL SA – ANUNȚ

 privind scoaterea la concurs a următoarelor posturi în cadrul sectorului Călimănești:

– 1 post instalator

– 1 post lăcătuș mecanic

Concursul constă în susţinerea probei scrise, a probei practice și a interviului, astfel:- Selecția dosarelor de înscriere va avea loc în data de 08.04.2022, ora 13:00.- Proba scrisă se va desfăşura în data de 15.04.2022, ora 09:00,la sediul societăţii Apavil S.A., situat în Râmnicu Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.- Proba practică și interviul vor avea loc în data de 21.04.2022, ora 09:00, în cadrul Sectorului Rețele Apă, situat în Râmnicu Vâlcea, str. Popa Șapcă, nr. 2.

         Data limită până la care candidații pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.04.2022ora 15:00, la Registratura societății APAVIL S.A., Rm. Vâlcea, str. Carol I nr. 3-5.

Informații privind condițiile generale, condițiile specifice, dosarul de concurs, bibliografia, desfășurarea concursului și calendarul concursului se pot obține accesând www.apavil.ro sau la Serviciul Resurse Umane, Salarizare și Arhivă, telefon 0250/739580, interior 22. Program de lucru: luni-joi, între orele 0700 – 1530  și  vineri între orele 0700 – 1300.

loading...

You May Also Like