RECRUTĂRI la CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VÂLCEA. Opt locuri disponibile!

/

CENTRUL MILITAR JUDEŢEAN VÂLCEA vă informează că desfăşoară, în perioada 10.07. –18.08.2017, activitatea de recrutare a cetăţenilor, pentru ocuparea posturilor de soldat-gradat rezervist voluntar din cadrul unităţilor militare ale Armatei României, dispuse în judeţul Vâlcea.

Pentru seria I de recrutare din anul 2017, sunt disponibile un total de 8 (opt) locuri în următoarele specialităţi militare: poliţie militară și intendenţă.

Cetățenii care doresc să urmeze o carieră de soldat-gradat rezervist voluntar în Armata României se înscriu la sediul Centrului Militar Judeţean Vâlcea şi întocmesc un dosar de candidat până la 18.08.2017.

După întocmirea dosarului de candidat, aceștia vor parcurge etapa de selecție pe timpul căreia vor susţine probe de selecţie constând din testare psihologică şi teste de pregătire fizică la o unitate militară din judeţul Vâlcea.

Candidaţii declaraţi „ADMIS” la aceste probe vor efectua examinarea medicală la Spitalul Clinic de Urgenţă Militar „Dr. Ion Jianu” din municipiul Pitești.

Rezerviştii voluntari selecționați pentru locurile disponibile execută o perioadă de instruire de până la 9 săptămâni, în funcţie de situaţia militară în care se află (cetățeni fără pregătire militară, rezerviști din altă armă/specialitate militară decât cea a funcției sau rezerviști din arma/specialitatea militară corespunzătoare funcției).

Drepturile și îndatoririle rezerviștilor voluntari, inclusiv datele privind remunerația de care beneficiază aceștia, sunt prevăzute în Legea 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari.

CANDIDAȚII care optează pentru serviciul militar în calitate de soldat sau gradat rezervist voluntar pentru locurile mai sus menționate, disponibile la nivelul județului Vâlcea, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de recrutare:

– pot fi recrutate persoane, bărbaţi şi femei cu sau fără stagiul militar satisfăcut, cu vârsta între 18 ani şi 51 de ani (neîmpliniţi până la data semnării contractului);

– să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului general obligatoriu;

– să aibă cetăţenie română şi domiciliul stabil în Romania de cel puţin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere;

– să cunoască limba română scris și vorbit;

– să fie declarat „apt medical” pentru arma /serviciul/specialitatea militară în care urmează să fie instruiți;

– să fie evaluați și declarați ,,admis” din punct de vedere psihologic;

– să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, cu excepția situației în care cei condamnați au fost reabilitați sau admistiați;

– să nu facă parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi să nu fie membru al unor organizatii incompatible cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice serviciului militar;

– să nu apartina unor culte sau asociaţii sau grupări religioase care, potrivit legii, contravin normelor de păstrare a ordinii publice, precum și celor care încalcă bunele moravuri sau afectează îndeplinirea serviciului militar;

– să dețină grad în rezervă corespunzător corpului gradaților și soldaților (doar în cazul candidaților rezerviști );

– să dețină fie confirmați în arma/serviciul/specialitatea militară a funcției pe care urmează să o încadreze (doar în cazul candidaților rezerviști );

Pentru obţinerea tuturor informaţiilor legate de numărul de locuri pe specialități și unități militare, activităţile specifice de recrutare şi selecție și pentru punerea la dispoziţie a documentelor pentru constituirea dosarelor de candidat, cei interesaţi pot contacta, zilnic, între orele 08.00-16.00, Biroul Mobilizare și Coordonare Resurse din cadrul Centrului Militar Judeţean Vâlcea, la sediul din municipiul Rm. Vâlcea, str. Maior V.Popescu, nr. 8, telefon 0250-739601, int. 103, sau 0250-732060

COMANDANTUL CENTRULUI MILITAR JUDEŢEAN VÂLCEA

Locotenent-colonel

IULIAN-CONSTANTIN I. TRUŞCĂ

loading...

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.