SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 03 – 07 februarie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 03 – 07 februarie 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Radu de la Afumați intersecție cu strada Danil Ionescu, Dr. Hacman, Straubing nr. 50, Drumul Câmpului și Calea lui Traian.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Calea lui Traian, Straubing nr.50, Dr. Hacman, Antim Ivireanu, Goranu nr.44 și Radu de la Afumați.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au executat următoarele lucrări pe strada Cetății: montaj 12 m țeavă rețea canalizare menajeră PVC Dn 160 și vană golire și execuție cămin aerisitor, 3 branșamente apă potabilă și 2 racorduri canalizare menajeră;- au început lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18;- s-au executat lucrări de refacere canalizare tasată pe strada I. C. Brătianu – blocul C18 și pe strada Aleea Panseluțelor – blocul C28;- s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada I. C. Brătianu – blocul C20;- au fost curățate manual și mecanizat căminele de canalizare de la blocurile C18, C20, C28, C29 de pe strada I. C. Brătianu;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Colonie Nuci, str. Dem Rădulescu – societatea “Nurvil”, str. Eugen Ciorăscu – bl. A58, str. I. C. Brătianu – bl. A64, C20 și C27, str. Aleea Panseluțelor – bl. C23 și C32, str. Nicolae Iorga – bl. A25, str. Nicolae Bălcescu – bl. G300, str. Aleea Olănești, str. Izvorului, str. I. C. Caragiale – bl. A28/I și A34/II, str. Nicolae Iorga – bl. 97, A27/II și A27/III, str. Pandurilor – bl. A6 și A8/II, str. Tineretului – bl. B5, str. Gabriel Stoianovici – bl. Q1, str. Dem Rădulescu – bl. X1, 28 și 30, str. Doctor Sabin nr. 9, str. Calea lui Traian – bl. 7, str. Mihai Eminescu – bl. S7/III, str. Tineretului  – bl. A12, str. Dacia – bl. 84, str. Constantin Brâncuși – bl. I3, str. Henri Coandă – bl. P4 și str. Aleea Trandafirilor – bl. B8 și B9.

123 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 123 de apometre, dintre care 122verificate și înlocuite și un montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 3 avize de amplasament.

loading...

You May Also Like