SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE DE APAVIL SA ÎN MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 16 – 22 noiembrie 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 16 – 22 noiembrie 2019 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Ferdinand. 

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au executat următoarele lucrări pe strada Ferdinand intersecție cu Bulevardul Tudor Vladimirescu: montaj 30 m țeavă rețea apă potabilă PEHD PN 10 D 400 mm, execuție 3 branșamente apă potabilă DN 25 și conectarea rețelei existente OL 400 cu țeavă PEHD PN 10 D 400 mm;- s-au montat 12 m țeavă rețea canalizare D 250 mm pe strada Cetății;- s-au ridicat la cota carosabilului cutiile de protecție hidranți pe strada Arinilor intersecție cu strada Episcop Inochenție și strada Copăcelu intersecție cu strada Ghioceilor;- s-a ridicat la cotă cămin de canalizare pe strada Ionel Geantă – bl. 114;- a fost montat capac carosabil pe strada Libertății;- s-a executat un racord canalizare DN 160 pe strada Mihai Viteazu – bl. 101;- s-au executat lucrări de refacere cămine de canalizare în zona Petrișor;- au fost curățate manual și mecanizat  căminele de pe străzile: Matache Temelie, Dacia, Mihai Eminescu, Pandurilor și Luceafărului;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Tineretului – bl. A16 și bl. S2, str. General Magheru – Spitalul Nr. 2 Rm. Vâlcea, bulevardul Nicolae Bălcescu, str. Ferdinand – bl. O4, str. Mihai Eminescu – bl. B13, B14, C32, str. Regina Maria – McDonald’s, str. Matei Basarab – bl. 114, str. Mihai Viteazu și str. Carol I;

50 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 50 apometre, dintre care 49 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate  lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 33 avize de amplasament și 3 avize tehnice.      

loading...

You May Also Like