SITUAŢIA CENTRALIZATĂ A LUCRĂRILOR DERULATE de APAVIL SA în MUNICIPIUL RM. VÂLCEA în perioada 27 februarie – 05 martie 2021

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 27 februarie – 05 martie 2021 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale. 

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Calea lui Traian, Ostroveni, Depozitelor, Ferdinand și Arinilor intersecție cu Geniștilor.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe strada Splaiul Independenței.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor și Goranu.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au finalizat lucrările de înlocuire rețea apă potabilă și branșamente pe strada Splaiul Independenței;- s-a curățat rețea de canalizare menajeră pe strada I. C. Brătianu;- s-a curățat cheson pe bulevardul Dem Rădulescu;- s-au ridicat la cotă cămine de canalizare pe strada Calea lui Traian și bulevardul Tineretului;- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat;- s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Kalamata, strada General Magheru – blocul S3, strada I. C. Brătianu – blocul A65, Aleea Gladiolelor – blocurile C18 și C19, strada Luceafărului – blocul A19, strada Mihai Eminescu – blocul B13, Aleea Panseluțelor – blocul C32, Aleea Stejarului – blocul C16, strada Tudor Vladimirescu – blocul 5, strada Rapsodiei – blocul D10, strada Doamna Stanca, b-dul Pandurilor – blocurile A8/1, b-dul Tineretului – blocurile A11/III și A12, strada Calea lui Traian – blocurile 4, L și S20, Aleea Primăverii – blocul A5, strada Nicolae Iorga – blocurile A24/III și A97, strada Lespezi, Aleea Narciselor – blocul C28, strada Matei Basarab, strada Lucian Blaga – blocul A33, bulevardul Nicolae Bălcescu, strada Ostroveni, Aleea Teilor – blocul B8, strada Știrbei Vodă – blocul P1, Aleea Melodiei – blocul N9, str. Constantin Brâncuși – bloc M3 și strada Râureni. 

32 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 32 de apometre, dintre care 31 verificate și înlocuite și 1 montaj apometru nou. De asemenea, au fost realizate 7 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 14 avize de amplasament și 5 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

loading...

You May Also Like