Situaţia centralizată a lucrărilor derulate de APAVIL SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 15-21 august 2020

APAVIL SA a desfăşuratşi în perioada15 – 21 august 2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, avariile la conductele de apă potabilă pe străzile Căpitan Negoescu, Calea lui Traian, Cerna, Ghioceilor, Drumul Gării și Săliștea Nouă.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Căpitan Negoescu, Ghioceilor, Nicolae Bălcescu, Gib Mihăescu, Aleea Panseluțelor, Mihai Viteazu, Petrache Poenaru, Drumul Gării și Cetății.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Morilor, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: strada Aleea Melodiei – blocul N9, strada Dem Rădulescu, strada General Magheru – blocul O, strada I. L. Caragiale – blocul A34/II, strada Aleea Panseluțelor – blocurile C28 și C32, strada Calea lui Traian – Mc’ Donalds, strada Nicolae Iorga – blocurile A26 și A27/I, strada Aleea Narciselor – blocul C26, strada Ostroveni – Căminul de bătrâni, strada Bulevardul Pandurilor – blocul A8/I, strada I. C. Brătianu – blocul C27, strada Mihai Eminescu – blocurile B12 și B13 și strada Eugen Ciorescu – blocul A66.

34 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 34 de apometre, dintre care 27 verificate și înlocuite și 7 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite  17 avize de amplasament și 4 avize tehnice.

COMPARTIMENTUL COMUNICARE, MASS-MEDIA AL SOCIETĂȚII APAVIL SA

loading...

You May Also Like