SITUAŢIA CENTRALIZATĂ a LUCRĂRILOR DERULATE de APAVIL SA în RM. VÂLCEA în perioada 17 – 21 februarie 2020

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 17 – 21 februarie2020 o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cu autorităţile locale

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Marin Sorescu, Râureni și Buridava.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vederea aducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile Cetății și Marin Sorescu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia.  

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au executat următoarele lucrări pe strada Cetății: montaj 4 branșamente apă potabilă și  4 racorduri canalizare menajeră și înlocuit 24 m țeavă PVC D 250 și 24 m țeavă PEHD PN 10 D 63;- au început lucrările de execuție a branșamentului pe strada Kalamata nr.18;- s-au finalizat lucrările de înlocuire a racordului de canalizare pe strada Știrbei Vodă nr. 48;- s-a refăcut canalizare tasată, s-a înlocuit țeavă PVC DN 160 și s-a refăcut suprafața carosabilă pe strada Aleea Stejarului – blocul B4;- s-a montat capac carosabil pe strada Râureni;- s-a montat dală de beton pe strada Stolniceni;- s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.   

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: str. Aleea Stejarului – blocurile C13 și C16, bulevardul Tineretului – blocurile B4 și B5, str. Doctor Hacman – blocurile 28 și 96, str. Dacia – blocul 13, str. Știrbei Vodă nr. 156, str. Lucian Blaga – blocurile A32/I și A33, str. Aleea Mioriței – blocul N4, str. Aleea Melodiei – blocul N9, str. Mihai Eminescu – blocurile B13 și B14, str. Aleea Garoafelor – blocul C32, str. Emil Avrămescu – blocul Cozia și str. Matei Basarab – blocul 29.

29 APOMETRE VERIFICATE ŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 29 de apometre, dintre care 25verificate și înlocuite și 4 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 4 lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 12 avize de amplasament și 3 avize tehnice.

You May Also Like