Lucrările derulate de Apavil SA în Râmnicu Vâlcea în perioada 24 – 30 august 2019

APAVIL SA a desfăşurat şi în perioada 24 – 30 august o activitate intensă în municipiul Râmnicu Vâlcea, în colaborare cuautorităţile locale.

AVARII SOLUŢIONATE. S-au remediat, în timp util, pierderile de apă potabilă pe străzile: Dragoș Serafim, Uzinei nr. 37, Buda nr. 6, Cojocarilor, Râureni nr. 34, Colonie Nuci, strada Uzinei șiStolniceni nr. 19.

LUCRĂRI DE AMENAJARE A TERENULUI. În vedereaaducerii la starea inițială a terenului deteriorat în urma intervențiilor, s-au executat lucrări de amenajare prin betonare/asfaltare pe străzile:Banu Mărăcine Dragoș Serafim, Copăcelu intersecție cu Ocnele Mari, Apusului, Eftimești, Cojocarilor și Schitul Troianu.

POMPE CURĂŢATE. S-au curățat manual și mecanizat pompele din zonele: Arinilor, Bd. Dem Rădulescu, Goranu, Bogdan Amaru și Pasaj Dacia. 

PROBLEME PUNCTUALE. Au fost realizate o serie de lucrări punctuale:- s-au executat săpături mecanice și manuale, s-au montat 20 mlțeavă (prelungire rețea) PEHD PN10 D90mm și se continuă cu amenajarea terenului pentru finalizarea lucrărilor de înlocuit țeavăapă potabilă pe strada Apusului;- continuă lucrările de extindere rețea apă potabilă și canalizare, pestrada Schitul Troianu II;- au fost curățate manual  și mecanizat  căminele de canalizare în zonele: Ostroveni II, str. Timiș, str. A. Predescu și str. Calea lui Traian – cămine Troianu.- a fost montat un clapet antiretur  DN 125 pe str. Carol I, Bl. Federalcoop;- a fost executat un racord  gură  de scurgere în Zona  Zăvoi – Bl.5;  – s-au ridicat  la cotă  căminele  de canalizare pe str. Calea  lui  Traian – Bl. S16  și  Bl. S31;- a fost decopertat  asfaltul din jurul  căminelor  de canalizare, în vederea refacerii, pe str. Mihai  Viteazul;- ​s-a continuat verificarea și curățarea gurilor de scurgere, a căminelor de canalizare menajeră și a colectoarelor, manual și mecanizat; – s-a adus la starea inițială suprafața carosabilă în zonele în care s-a intervenit;- au fost aduse la cotă căminele de canalizare menajeră tasate/deteriorate.  

REȚELE DE CANALIZARE MENAJERĂ CURĂŢATE. S-a intervenit pentru desfundarea, curățarea și spălarea mecanizată a rețelelor de canalizare menajeră și a gurilor de scurgere la următoarele adrese: Stadion  Nord (lângă  Kaufland); str. Constantin Brâncuși – Bl. H3, Sc.A; str. Nicolae Iorga – BL. A27/III și BL. A28/I; Aleea Stejarului – BL.C0;  Calea lui Traian – BL.5; Știrbei  Vodă;  Depozitelor;  Banu Mărăcine; Gib  Mihăescu (Direcția  de Drumuri și Poduri) și Aleea  Cocorilor – Bl.26.

16 APOMETRE VERIFICATŞI MONTATE. Tot în această perioadă au fost montate 16 apometre, dintre care 13 verificate și înlocuite și 3 montaje apometre noi. De asemenea, au fost realizate 11lucrări de intervenție la contoarele de apă rece montate în rețea și au fost întocmite 20 avize de amplasament și 2 avize tehnice.      

loading...

You May Also Like