NEWS ALERT: CONDAMNĂRI în dosarul de CORUPŢIE de la BUJORENI. Roşu, Raicu, Petrescu & co. nu vor merge după gratii

 

Dosarul de corupţie de la Bujoreni, în care fostul primar, fostul viceprimar şi jumătate de angajaţii Primăriei au fost acuzaţi de infracţiuni grave, a ajuns la final în instanţa de fond. Miercuri, 14 iunie 2017, magistraţii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea s-au pronunţat în acest caz, condamnându-i pe toţi inculpaţii la închisoare cu suspendare.

În acest mare dosar de corupţie de la Bujoreni, inculpaţi au fost următorii : Alexsandru Roşu – primarul localităţii Bujoreni, Gheorghe Petrescu – secretarul comunei, Constantin Dorin Bunescu – inspector al registrului agricole, Cristian Ştefan Marinescu – inspector al registrului agricol, Elena Denisa Olescu – consilier juridic, Constantin Dina – reprezentant proprietari, Ştefan Roman – reprezentant proprietari şi consilier local, Florian Mareş – consilier local şi reprezentant proprietari, Nicolae Stănescu – consilier local şi reprezentant proprietari şi Ion Raicu – ex-viceprimar (acesta alegându-se şi cu o acuzaţie în plus, aceea de conflict de interese).

În fapt, cei zece reprezentanţi ai Primăriei Bujoreni au fost membri ai Comisiei Locale de Fond Funciar au comis un grosolan abuz în serviciu de pe urma căruia au beneficiat indirect, dar şi direct atât fostul viceprimar Ion Raicu, cât şi secretarul comunei, Gheorghe Petrescu. Inculpaţii au fost daţi în vileag încă din anul 2011, atunci când procurorii Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea au fost sesizaţi de Constantin Traşcă, că, în anul 2009, la Primăria Bujoreni s-a comis un abuz în serviciu, el fiind prejudiciat. Mai exact, cumnatul viceprimarului Raicu – Adrian Traşcă – a fost pus în posesia unui teren în suprafaţă de circa 1.000 m.p. care nu-i aparţinea, depunând doar o simplă cerere la Primăria Bujoreni, fără a se chinui să mai şi dovedească, prin acte, că este îndreptăţit să obţină acel teren. El a fost tot timpul consiliat şi ajutat de viceprimarul de atunci Ion Raicu, cumnatul său, care i-a identificat terenul şi a făcut demersurile necesare, în cadrul Comisiei de fond funciar pentru a intra în posesia terenului. Întreaga speţă este recunoscută de Adrian Traşcă, care a declarat în faţa procurorilor faptul că nu deţine acte care să ateste că ar fi îndreptăţit să obţină terenul pe care a fost pus abuziv în posesie

„Inculpaţii, în calitate de membri ai Comisiei locale de aplicare a legilor fondului funciar a comunei Bujoreni din jud. Vâlcea, au procedat în mod abuziv la punerea în posesie a numitului Traşcă Adrian şi au întocmit acte false care au stat la baza emiterii în favoarea lui Traşcă Adrian a titlului de proprietate nr. 14.379/15.07.2009, pentru un teren cu suprafaţa de 1.050 mp, situat în com. Bujoreni din jud. Vâlcea, care aparţine de drept persoanei vătămate” – au fost acuzaţiile procurorilor de caz.

Condamnări mici şi cu suspendare…

Dosarul a fost trimis de procurori în instanţă în luna noiembrie 2014, iar acum, după aproximativ doi ani şi jumătate, a ajuns la final. Miercuri, 14 iunie 2017, magistraţii Judecătoriei Râmnicu Vâlcea au decis să dea sentinţa în cazul de corupţie de la Bujoreni, condamnându-i pe inculpaţi la pedepse de închisoare cu suspendare.

Astfel, Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan şi Raicu Ion au primit câte 1 an închisoare cu suspendare, în timp ce Dina Constantin, Mareş Florian şi Stănescu Nicolae au fost condamnaţi la câte 9 luni închisoare cu suspendare, iar Roman Ştefan a primit 6 luni închisoare cu suspendare.

IATĂ MINUTA INSTANŢEI:

„Condamnă pe fiecare din următorii 5 inculpaţi: 1) Roşu Alexsandru; 2) Petrescu Gheorghe; 3) Bunescu Constantin Dorin; 4) Marinescu Cristian Ştefan; 5) Raicu Ion, la câte 1 an închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data faptelor (anul 2009) rap. la art. 246 C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 76 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969;

Condamnă pe fiecare din următorii 3 inculpaţi: 1) Dina Constantin; 2) Mareş Florian; 3) Stănescu Nicolae, la câte 9 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data faptelor (anul 2009) rap. la art. 246 C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 76 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969; C)

Condamnă pe inculpatul Roman Ştefan la 6 luni închisoare pentru infracţiunea de abuz în serviciu asimilată infracţiunilor de corupţie prev. de art. 13 indice 2 din Legea nr. 78/2000 în vigoare la data faptei (anul 2009) rap. la art. 246 C. pen. din 1969 cu aplic. art. 5 C. pen., cu aplic. art. 74 alin. (1) lit. a) şi alin. (2), 76 alin. (1) lit. c) C. pen. din 1969, art. 396 alin. (10) C. proc. pen.

În baza art. 71 din Codul penal din 1969, aplică tuturor inculpaţilor susmenţionaţi pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevăzute de art. 64 lit. a) teza a II-a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice), lit. b) (dreptul de a ocupa o funcţie implicând exerciţiul autorităţii de stat) din Codul penal din 1969.

În baza art. 81 şi urm. din Codul penal din 1969, art. 71 alin. (5) din Codul penal din 1969, dispune suspendarea condiţionată a executării pedepselor închisorii şi accesorii aplicate inculpaţilor Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion, Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae, Roman Ştefan, pe durata unor termene de încercare stabilite conform art. 82 din Codul penal din 1969, de: a) 3 ani, în cazul primilor 5 inculpaţi – Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion; b) 2 ani şi 9 luni, în cazul următorilor 3 inculpaţi – Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae; c) 2 ani şi 6 luni, în cazul inculpatului Roman Ştefan. Atrage tuturor celor 9 inculpaţi susmenţionaţi atenţia asupra disp. art. 83 din Codul penal din 1969. IV.

În baza art. 397 C. proc. pen. rap. la art. 19 şi urm. C. proc. pen., art. 998 şi urm. C. civ. din 1864; Respinge pretenţiile civile formulate de partea civilă Traşcă Constantin (prin reprezentant convenţional Traşcă Elena Rodica) vizând acordarea de despăgubiri materiale şi morale şi restabilirea situaţiei anterioare. Constată că Traşcă Gheorghe nu s-a constituit parte civilă în cauză. În baza art. 25 alin. (3) C. proc. pen.;

Dispune desfiinţarea parţială a următoarelor înscrisuri: 1) Procesul-verbal din 03.03.2009 al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Bujoreni, doar în ceea ce priveşte situaţia lui Traşcă Adrian – doar rândurile 2-16 de la pagina 48 din registru (fila 274 vol. I dosar u. p. – original); 2) Anexa 2 B, doar în ceea ce priveşte situaţia lui Traşcă Adrian – doar rândul 2 din tabelul nominal ( (fila 216 vol. I dosar u. p. – original);

Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri: 1) „Schiţa de plan a terenului autor Traşcă Adrian din comuna Bujoreni, sat Olteni, jud. Vâlcea”, punctul „Leasă”, extravilan, sup. 1050 mp, tarlaua 84, parcela 2157/31, întocmită de ing. Bunescu Dorin (fila 776 vol. II dosar u. p. – exemplar conform cu originalul din arhiva OCPI Vâlcea); 2) „Proces verbal de punere în posesie” nr. 988/2009 (filele 222 vol. I dosar u. p. – original şi 1033 vol. III dosar instanţă – original); 3) Extrasul de pe procesul-verbal din 03.03.2009 al Comisiei locale de stabilire a dreptului de proprietate Bujoreni, referitor la situaţia lui Traşcă Adrian (fila 218 vol. I dosar u. p. – original). Respinge cererea părţii civile Traşcă Constantin (prin reprezentant convenţional Traşcă Elena Rodica) de desfiinţare / anulare şi a altor înscrisuri decât cele susmenţionate.

În baza art. 399 C. proc. pen. rap. la art. 272 – 276 C. proc. pen.; Obligă pe partea civilă Traşcă Constantin (prin reprezentant convenţional Traşcă Elena Rodica) să plătească expertului tehnic judiciar Milosan Ilie suma de 400 lei (cota-parte de 1/6 ce îi revine acesteia din onorariul definitiv aprobat de instanţă, în cuantum de 2400 lei). Obligă pe inculpaţi la plata de cheltuieli judiciare către stat, astfel: a) pe inculpaţii Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion, Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae, la plata a câte 550 lei; b) pe inculpatul Roman Ştefan la plata sumei de 400 lei. Lasă în sarcina statului cheltuielile judiciare pricinuite de inculpata Atănăsoai – Olescu Elena – Denisa. Onorariile avocaţilor din oficiu vor fi avansate din fondurile speciale ale Ministerului Justiţiei şi rămân în sarcina statului. În baza art. 276 alin. (6) C. proc. pen. corob. cu art. 451 alin. (2) C. proc. civ. şi art. 2 alin. (2) C. proc. civ., dispune, din oficiu, reducerea la 4000 lei a cheltuielilor judiciare reprezentând onorariile avocatului părţii civile Traşcă Constantin (prin reprezentant convenţional Traşcă Elena Rodica) – pe motiv că suma totală solicitată (de 16771 lei) este vădit disproporţionat în raport cu complexitatea cauzei şi cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele cauzei (cu precizarea că măsura luată nu va avea nici un efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul acestuia). Stabileşte cuantumul total al cheltuielilor judiciare cuvenite părţii civile la suma de 4500 lei (în care se include şi suma de 400 lei cu privire la care s-a dispus obligarea părţii civile la plata către expertul Milosan Ilie, cu titlu de onorariu restant datorat) şi, în consecinţă, Obligă pe inculpaţii Roşu Alexsandru, Petrescu Gheorghe, Bunescu Constantin Dorin, Marinescu Cristian Ştefan, Raicu Ion, Dina Constantin, Mareş Florian, Stănescu Nicolae şi Roman Ştefan, la plata a câte 500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare, către persoana vătămată – parte civilă Traşcă Constantin (prin reprezentant convenţional Traşcă Elena Rodica). Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 14 iunie 2017”.

loading...

Claudia Stanciu

O poti contacta pe Claudia Stanciu la adresa de e-mail: claudia_stanciu22@yahoo.com

You May Also Like

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.